Doanh nghiệp tiêu biểu năm

Thu ngân sách 10 tháng đầu năm đạt 3.750 tỷ đồng

 Thu ngân sách 10 tháng đầu năm đạt 3.750 tỷ đồng

Ngày cập nhật 05/11/2014 07:33

(TTH.VN) - Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu ngân sách 10 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.750 tỷ đồng, bằng 78,9% dự toán năm, tăng 1,22% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa 3.012,9 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán, tăng 0,05%.

Trong cơ cấu thu nội địa: Thu doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 127,6 tỷ đồng, tăng 14,3% so cùng kỳ; thu doanh nghiệp Nhà nước địa phương 182 tỷ đồng, giảm 13,4%; thu doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài 1.093,5 tỷ đồng, giảm 9%; thu ngoài quốc doanh 624,3 tỷ đồng, tăng 6,04%; thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 325,7 tỷ đồng, giảm 12,22%.

Trần Dương (TTH)


Tin tức liên quan